Eksploatacija šljunka, peska i rečni transport

Eksploatacija šljunka, peska i rečni transport

Na obali Dunava izgradili smo savremeno postrojenje za eksploataciju šljunka i peska. Istovarno postrojenje je u sklopu prodajnog mesta, a prevoz agregata se, pored drumskog,  ostvaruje i rečnim transportom. U sklopu deponije nalaze se i istovarna postrojenja kapaciteta 450 m³/h.

Kompanija raspolaže sledećim plovnim objektima:

  • Samohotke "Karin" (nosivost 819t), "Titel" (nosivost 700t)
  • Refulerni bager "Karin II" (nosivost 417t) i "Karin VI" (nosivost 600t) i "Krka"  (nosivost 500t)
  • Motorni potiskivač "Karin VII" snage 1500 KS, "Jastrebac" snage 2.200 KS
  • Brod-bager za eksploataciju šljunka "Drina"(kapacitet preko 700 m³/sat)
  • Plovni objekta za opsluživanje bagera za eksploataciju šljunka "Cer"
  • 10 barži nosivosti 1410t - 1525t
  • Istovarna postrojenja "Karin V" kapaciteta 300m³/h i "Karin VIII" kapaciteta 450m³/h
  • 3 plovna pristana

Galerija

 

 

"Karin komerc MD" doo

PROIZVODNJA, IZGRADNJA, TRGOVINA

 

Pib: 103726184

Matični broj: 20009233

 
Živorada Petrovića 8, Veternik
021/823-800
021/823-801
office@karinmd.com
KarinKomercMD

Pišite nam

© Karin Komerc MD 2015   •   Design: Massive