Reference

Referentna lista

R.B. Predmet ugovora Naručilac predmetnih radova
1. Građevinski radovi na saniranju, održavanju i krpljenju udarnih rupa, uključujući i radove na raščišćavanju rastinja, deonice puta od Zapadne kapije Lafarge BFC doo do površinskog kopa Mutalj Lafarge BFC doo
2. Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom i javnim osvetljenjem produžetka Jovana Dučića u Novom Sadu Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
3. Rekonstrukcija puta od raskrsnice sa državnim putem IIA-100 do hotela Norcev na Fruškoj Gori Opština Inđija
4. Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom i javnim osvetljenjem na Sentandrejskom putu (od Ulice Primorske do Ulice Velebitske) u Novom Sadu Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
5. Izgradnja ulice Prote Mihaldžića, dela ulice Lisinskog i dela ulice Vladimira Nazora u Petrovaradinu. Ministarstvo Privrede Beograd, Grad Novi Sad, Gradska uprava za
građevinsko zemljište i investicije
6. Izvođenje zemljanih radova za objekat Fabrika cevi za gorivo pod niskim pritiskom faza 3 u Rumi. Structura Concept doo
7. Izgradnja saobraćajnica objekat 6 Ruma Koto doo
8. Izvođenje radova na iskopu zemljišta na parceli predviđenoj za izgradnju tržnog centra Promenada Društvo sa ograničeonm odgovornošću za izgradnju i inženjering
P.A.B. Company, Vršac
9. Izvođenje dela radova na izgradnji i rekonstrukciji objekata u okviru Froneri fabrike sladoleda u Staroj Pazovi Katago Construction doo, Ruma
10. Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji pristupne saobraćajnice do centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda. Opština Vrbas
11. Radovi na izgradnji pristupnog puta do skladišnog prostora i na izgradnji skladišnog prostora. Enerkotehnika Južna Bačka doo
12. Izvođenje radova na sanaciji i ojačanju atarskog puta Segedinac - I faza Opštinska uprava Srbobran
13. Izvođenje radova na sanaciji klizišta u Slobodarskoj ulici u naselju Ledinci Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
14. Rekonstrukcija saobraćajnice u delu ulice Karlovačkih đaka i okretnice na Dudari JN OP BR: IV-1-3-4 Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci
15. Građevinski radovi na izradi platoa na TS Srbobran Elnos BL doo, Beograd
16. Izvođenje radova sa opremanje pojedinačnih lokaliteta na teritoriji grada Novog Sada - izgradnja saobraćajnih površina, vodovoda i kanalizacije - lokalitet 17-6 Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
17. Izgradnja biciklističke staze Novi Sad - Begeč, I faza, deonica od km 10+573 do km 12+300 JP "Zavod za izgradnju grada", Novi Sad
18. Izgradnja kanalizacionog potisnog voda od lokacije Postrojenja za preradu otpadnih voda Apatinske pivare do izliva u Dunav u Apatinu. Apatinska pivara, Apatin doo
19. Izgradnja pešačkih staza do novog groblja u naselju Futog Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
20. Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Lug (IV faza) JN 6/2017 Mesna zajednica Lug
21. Izgradnja saobraćajnih površina i javnog osvetljenja u Mitrovačkoj ulici u Novom Sadu Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
22. Izvođenje radova na Dogradnji kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Čerević Mesna zajednica Čerević
23. Izgradnja saobraćajnih površina, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije i izgradnja javnog osvetljenja u ulici Svetozara Miletića, od ulice Jovana Subotića do ulice grčkoškolske u Novom Sadu Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
24. Izgradnja saobraćajnih površina na delu lokaliteta u radnoj zoni Sever 4 u Novom Sadu - priključak na servisnu saobraćajnicu auto-puta E-75 Novi Sad - Beograd na stacionaži km 116+718,32 JP "Zavod za izgradnju grada", Novi Sad
25. Izgradnja saobraćajnih površina na uglu Bulevara Evrope i ulice Teodora Pavlovića (do kućnog broja 30) u Novom Sadu JP "Zavod za izgradnju grada", Novi Sad
26. Nasipanje nove industrijske zone u Beočinu - Pripremni radovi (prva faza) JN 15/2016 Opština Beočin
28. Izgradnja saobraćajnice u radnoj zoni u Novoj Gajdobri u Bačkoj Palanci, treća faza Ministarstvo privrede Beograd, Optština Bačka Palanka
29. Izvođenje radova na izgradnji platoa za bušača postrojenja, pristupnih puteva i infrastrukture na naftnim i gasnim objektima u NIS A.D. Novi Sad, blok istraživanje i proizvodnja NIS
30. Izvođenje radova na ojačanju kolovozne kontrukcije atarskog puta u dužini od 610m JKP Put Novi Sad
31. Uređenje priobalja reke Tise u Titelu - izgradnja sportsko rekreativnih terena Opštinska uprava Titel
32. Izvođenje građevisnkih radova na izgradnji dela poslovno-stambenog objekta u ulici Futoška 57 u Novom Sadu Hidrozavod DTD, Novi Sad
33. Izgradnja svlačionica na fudbalskom stadionu u Vognju JKP "Parking i infrastruktura" Ruma
34. Izgradnja saobraćajnih površina i vodovoda u delu ulice Nikole Tesle u Kaću JP "Zavod za izgradnju grada", Novi Sad
35. izvođenje radova na pojačanom održavanju saobraćajnih površina u ulici Stevana Pešića u Kovilju JP "Zavod za izgradnju grada", Novi Sad
36. Radovi na sanaciji puta Bešenovački Prnjavor - Beočin Katago Construction doo, Ruma
37. Radovi na izradi dranažnih kanala na površinskom kopu "Mutalj" Lafarge BFC doo
38.

Nasipanje pristupnog puta za izradu AB dijafragme.

Zemljani radovi (iskop, utovar i transport materijala do deponije) na izgradnji tržnog centra „Promenada Novi Sad“

     

P.A.B. Company d.o.o. Vršac

39. Izvođenje radova na nasipanju terena za potrebe izgradnje i retenzije i saobraćajnih površina na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
40. Izgradnja saobraćajnih površina, vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije i javnog osvetljenja na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu    JP ZIG Novi Sad
41. Izgradnja saobraćajnih površina na delu lokaliteta u radnoj zoni Sever 4 u Novom Sadu – priključak na servisnu saobraćajnicu Auto-puta E-75 Novi Sad – Beograd na stacionaži km 116+718,32.  Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
42. Izgradnja saobraćajnih površina u Somborskoj ulici u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
43. Izvodenje radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološki park u Novom Sadu Italiana Costruzioni S.p.a. Ogranak
44. Parterno uredenje fabrike za proizvodnju cevi za gorivo u okviru radne zone Zapad Studio Structura d.o.o. Beograd
45. Izgradnja saobraćajnih površina, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije i izgradnja javnog osvetljenja u Ulici Svetozara Miletića, od Ulice Jovana Subotića do Ulice Grčkoškolske u Novom Sadu. Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
46. Pojačano održavanje ulice Boračka u Sremskoj Kamenici JKP PUT Novi Sad
47. Pojačano održavanje ulica Radnička i Zmaj Jovina sa pripadajućim raskrsnicama u Šajkašu JP Prostor Titel
48. Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće hidrantske mreže u Beočinu Agrogrnja d.o.o.
49.

Uređenje sportskih terena, platoa i staza OŠ "Žarko Zrenjanin" u Novom Sadu

JKP PUT Novi Sad
50.

Radovi na izgradnji silosno-pretovarnog kompleksa u okviru Biznis parka Lafarge BFC u Beočinu

Lafarge Beočinska Fabrika Cementa
51. Zemljani radovi, radovi na saobraćajnicama na zemljištu u Inđiji Energo-zelena d.o.o. Inđija
52. Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnih površina Bulevara Evrope od Rumenačkog puta do autoputa E-75  II Faza JP ZIG Novi Sad
53. Izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta na gradskoj deponiji u Zrenjaninu  JKP Čistoća i Zelenilo Zrenjanin
54. Rekonstrukcija kolovoza, parkinga i trotoara u ul. Kraljevića Marka, od ul. Kralja Petra I do Žitnog trga u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
55. Izgradnja saobraćajnica, betonskih podova, vodovoda, kanalizacije i mašinskih instalacija  u okviru objekta za preradu semenskog kukuruza-KWS Petkus Balkan d.o.o. Bagljaš 
56. Izgradnja saobraćajnih površina u bloku istočno od puta Novi Sad-Zrenjanin, južno od Kaćke petlje u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
57. Izvođenje radova za potrebe izgradnje pristupne saobraćajnice na mostu „Beška“ (severna strana) u sklopu izvođenja radova na izgradnji autoputa M-22 (E-75), Novi Sad-Beograd, LOT 5 Alpine d.o.o. Beograd
58.

Izgradnja saobraćajnice i spoljašnje uredjenje u okviru fabrike Hutchinson - Ruma

Studio Structura d.o.o. Beograd
59. Izvođenje radova u krugu fabrike Koteks Viscofan u Novom Sadu Energo Maksystem d.o.o. Novi Sad
60. Izvođenje zemljanih radova na objektu fabrike memorijske pene u Rumi Everrest production d.o.o. Novi Sad
61. Radovi na izradi interne saobraćajnice u Sečnju Agroglobe d.o.o. Novi Sad
62. Izgradnja saobraćajnih površina i vodovoda u ulicama Vardarskoj i Tihomira Ostojića u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
63. Izvođenje radova na izgradnji pristupnih saobraćajnica na objektu Geneza, Kanjiža Geneza d.o.o. Kanjiža
64. Izgradnja servisne saobraćajnice i pratećih objekata (parking mesta, platoi) Dunis d.o.o. Futog
65. Izgradnja objekata IDEA u Bačkoj Palanci Chemmax d.o.o. Bačka Palanka
66. Uređenje atarskih puteva na teritoriji opštine Šid JP za stambene usluge i građevinsko zemljište opštine Šid
67. Radovi na uređenju centra u Novoj Pazovi JP Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova
68. Izvođenje radova na iskopu i izgradnji akumulacionog jezera na lokaciji Sivac-Kljaićevo Radun inženjering d.o.o. Bačka Palanka
69. Rekonstrukcija ulice Branka Bajića JP ZIG Novi Sad
70. Izgradnja internih saobraćajnica u fabrici AB montažnih elemenata u industrijskoj zoni u Inđiji Martini gradnja d.o.o. Inđija
71. Izrada pristupnog puta i lokacije za bušenje bušotine IS-X-5  NIS a.d. Novi Sad
     

 

 

 

"Karin komerc MD" doo

PROIZVODNJA, IZGRADNJA, TRGOVINA

 

Pib: 103726184

Matični broj: 20009233

 
Živorada Petrovića 8, Veternik
021/823-800
021/823-801
office@karinmd.com
KarinKomercMD

Pišite nam

© Karin Komerc MD 2015   •   Design: Massive